Zorgmail

Wij gaan zorgvuldig om met (privacy)gevoelige informatie.
Daarom versturen wij informatie per mail uitsluitend via Zorgmail.
Met zorgmail wordt de inhoud van de mail voor niet daartoe bevoegde personen onleesbaar en kan dus uitsluitend door de juiste ontvanger gelezen worden.
Sinds mei 2018 is de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) van kracht geworden en door Zorgmail te gebruiken voldoen wij aan de in de AVG gestelde eisen.

Hoe werkt Zorgmail:
Als wij u een beveiligde mail sturen ontvangt u hiervan een notificatie in uw mailbox :
Indien u klikt op het groene vlak: “Bericht lezen” klikt zal worden gevraagd of u een toegangscode wilt ontvangen. Deze wordt u in een aparte mail toegezonden.
Met deze code krijgt u toegang tot de beveiligde omgeving waar het bericht voor u klaar staat. Boven aan het geopende bericht vindt u de tekst: Secure Email (veilige e-mail). Hier vind u ook een mogelijkheid om dit bericht te beantwoorden zodat ook retour informatie bij ons beveiligd binnenkomt.

Wij kunnen ons voorstellen dat u nog niet eerder een mail via Zorgmail heeft ontvangen en dat u wilt controleren of de mail echt van Tandartspraktijk C.M. Jansen afkomstig is. Wij hebben deze informatie ook op onze website gezet. Kijk hiervoor op www.tandartspraktijkjansen.nl U kunt ons natuurlijk ook altijd telefonisch om een bevestiging vragen.

Meer informatie over Zorgmail vind u op www.zorgmail.nl