Spoeddienst

Buiten onze openingstijden kunt u voor een spoedgeval zoals: ernstige pijn, een nabloeding of ongeval,
terecht bij de  Tandartsenpost, Aalsterweg 108, Eindhoven. 

Bij een spoedgeval verzoeken wij u vooraf een afspraak te maken op telefoonnummer 040 311 19 15.
Tussen 10 uur ’s avonds en 8 uur ’s ochtends is de Tandartsenpost uitsluitend bereikbaar
voor acute spoedgevallen zoals een trauma of hevige nabloedingen.

Houdt u er bij een bezoek aan de spoeddienst rekening mee dat u direct per pin dient af te rekenen.
Neem uw identiteitsbewijs en verzekeringspasje mee als u de spoeddienst bezoekt.

Meer informatie over de tandartsenpost vindt u op www.tandartsenposteindhoven.nl