SMS Reminder

Indien u herinnerd wenst te worden aan uw afspraak in onze praktijk geeft u dan uw mobiele nummer aan ons door. U ontvangt dan een aantal dagen voor de datum van uw afspraak een herinnerings SMS.

Geef ook wijzigingen in uw mobiele nummer tijdig aan ons door!

Mocht u geen sms ontvangen dan is het niet vanzelfsprekend dat uw afspraak niet door gaat!!
Zonder tegenbericht gaat uw gemaakte afspraak altijd door!!!