Veel gestelde vragen

Hoeveel tijd wordt er gereserveerd als ik met mijn gezin kom?

Voor elke 1e patiënt wordt 15 minuten gereserveerd, voor elke volgende patiënt, binnen een gezin wordt aansluitend 10 minuten gereserveerd.
Bij de preventieassistente wordt 30 minuten gereserveerd en voor elke volgende patiënt uit hetzelfde gezin 20 minuten.

Facturatie voor CZ patiënten

Voor CZ verzekerden blijft van kracht dat wij uw declaratie rechtstreeks kunnen indienen bij de zorgverzekeraar, tenzij er sprake is van een premie- en of betalingsachterstand. In dat geval ontvangt u de nota rechtstreeks via Infomedics.
CZ vraagt ons om aan u om toestemming te vragen voor het declareren op deze wijze zoals wij dat ook al jaren voor u doen. Om ons bij deze administratieve taak te helpen stellen wij het op prijs indien u uw toestemming doorgeeft aan de assistente.

Indien u verzekerd bent bij een andere zorgverzekeraar zal uw nota worden ingediend bij Infomedics.
Voor informatie over Infomedics verwijzen wij u naar het kopje: Tarieven en betalen. Hier treft u een uitleg aan wat Infomedics voor onze praktijk doet.

Hoe zit het met garantie in de praktijk?

  • Wij geven garantie op behandelingen, onderstaand geven wij aan hoe lang op welke behandeling.
  • Voor vullingen – 2 jaar garantie,
  • Voor kronen – 5 jaar garantie.
  • Voor beugels – draadspalk achter voortanden – 6 maanden garantie
  • Kanaalbehandelingen – afhankelijk van de omvang van de ontsteking zal een prognose gegeven worden van de haalbaarheid en levensduur van de tand of kies.
  • Tandvleesbehandelingen – hierop is geen garantie van toepassing. Het resultaat is voor 80% afhankelijkheid van uw eigen mond zorg en inzet.
  • De garantie geldt alleen indien u  regelmatig (minimaal 1x per jaar) voor een uitgebreide controle onze praktijk bezoekt en u de adviezen opvolgt inzake het onderhoud van uw gebit van de tandarts of assistente.
  • Indien breuk van een vulling of kroon het gevolg is van een ongeval of onjuist gebruik zal geen garantie van toepassing zijn.

Krijg ik alles vergoed van mijn zorgverzekeraar?

Voor meer informatie verwijzen wij u naar:

vergelijkmondzorg_flyer_logo

Word ik als patiënt vooraf geïnformeerd over de kosten?

  • Bij Behandelingen die meer dan € 250,– gaan kosten zal mondeling of schriftelijk een vrijblijvende  kostenbegroting worden verstrekt.