KNMT Visitatie

KNMT-visitatie: werken aan goede mondzorg

In onze praktijk staat goede mondzorg voorop. Om te peilen hoe het met de kwaliteit van de geboden zorg staat, hebben wij onze praktijk laten visiteren. Dit is gebeurd via de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde, de beroepsvereniging van tandartsen.


Tijdens een visitatie nemen daarvoor speciaal opgeleide tandartsen de praktijk onder de loep.
Ze kijken naar:

Of de praktijk de zaken goed organiseert;
Of de praktijk wet- en regelgeving naleeft;
Of de patiënt zorg krijgt volgens kwaliteitsnormen.
Na afloop van een visitatie hebben wij een rapport ontvangen met een evaluatie en aanbevelingen. Met het rapport in de hand kunnen wij in onze praktijk verder werken aan het verbeteren van de door ons geboden kwaliteit. We zijn er dan ook trots op om middels het visitatielogo duidelijk te maken dat u patiënt bent bij een praktijk waar kwaliteit voorop staat!

Datum KNMT-visitatie
Deze praktijk is gevisiteerd in het jaar 2016.